Cookie information and obtaining user consent for this website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we´ll assume that you are happy to receive all cookies on the Volvo website. However, you can change your cookie settings at any time. Please be aware that if you change your cookie settings, we can no longer guarantee our website to function properly. Some functions of the site may be lost, while you may no longer be able to see certain websites. To read more about cookies see our Cookie Statement.

Accept

Gå til: Gå til:

Kølesystem Motortilbehør

Kølesystemet er en meget vigtig del af motoren. Den rette arbejdstemperatur sikrer lang motorlevetid og god brændstoføkonomi. Derudover er det vigtigt for sikkerheden. Med et rigtigt dimensioneret og installeret kølesystem undgår du en overophedning af motoren, unødvendige driftstop og store omkostninger i forbindelse med motorhavari.

Kølesystemet kan være af to forskellige slags.

- Søvandskølet (direkte kølet). Her pumpes søvandet direkte ind i motorens kølesystem og udledes fra motoren gennem udstødningsledningen (vådt udstødningssystem) eller gennem et separat kølevandsudløb (ved tørt udstødningssystem).

- Ferskvandskølet (indirekte kølet). Motoren har et lukket kølesystem af samme slags som på en bil. I en varmeveksler der modsvarer bilens køler, afkøles kølevæsken af det gennempumpede kolde søvand. Dette forlader igen varmeveksleren gennem udstødningsledningen (vådt udstødningssystem) eller gennem et separat kølevandsafløb (tørt udstødningssystem).

Ferskvandskøling har visse fordele sammenlignet med søvandskøling:

- Bedre komfort, adgang til varmt vand og varme ombord.

- Frostsikret, korrossionsbeskyttende kølevæske kan anvendes året rundt til motoren eller konserveringsvæske ved oplægning.

- Motorens temperatur bliver højere ved drift, hvilket mindsker slidtage af motoren.

- Minimal korrosion forlænger motorens levetid.

De motorer, som ikke er udrustede med ferskvandskøling som standard, kan let udbygges.

Søvandskølet
1. Udstødningsbøjning, våd type
2. Motorens kølekanaler
3. Vakuumventil
4. Søvandspumpe
5. Søvandsfilter
6. Kølevandsindtag
7. Slange

Ferskvandkølet
1. Udstødningsbøjning, våd type
2. Motorens kølekanaler
3. Vakuumventil
4. Søvandspumpe
5. Søvandsfilter
6. Kølevandsindtag
7. Slange
8. Varmeveksler
9. Ekspansionstank
10. Varmtvandsudtag
11. Varmtvandsbeholder

 
Neutra-Salt
Neutra-Salt
Søvandsfilter
Søvandsfilter
Slangeadaptere
Slangeadaptere
Der kræves en eller to adaptere til en installation. Til tilslutning af havvandfilter til køleslanger med andre diametre. Skær adapteren til, hvis det...
Vakuumventil
Vakuumventil
Til fartøjer med en motor installation ved eller under vandlinjen skal der installeres en vakuumventil. Ventilen forhindrer, at der opstår en hævertvr...
Service kit, vakuumventil
Service kit, vakuumventil
 
Varmtvandsudtag
Varmtvandsudtag
Opvarmet vand fra motorens kølesystem ledes ud i varmtvandsudtaget og cirkuleres i en varmtvandbeholder.
Kylvattenintag
Kylvattenintag
Kølevandsindtaget består af en bundgennemføring med si. På motorbåde skal sien være fremadrettet. Ved sejlads trykkes søvandet op i slangen. På sejlbå...
Gummislange
Gummislange
Volvo Penta gummislanger er specielt beregnet til motorernes kølesystem og kan modstå både sug og tryk.
Ferskvandskøling
Ferskvandskøling
Sættene er beregnet til ombygning af søvands-kølede motorer til ferskvandskøling. Til 430/431 A/B kræves ekstra monteringsdele. Kontakt din Volvo Pent...
Ekspansionstank
Ekspansionstank
En separat ekspansionstank til motorens kølevæske kan placeres på et valgfrit, lettilgængeligt sted og dermed gøre kontrol og påfyldning lettere. Tank...
Ombygningssæt til større ekspansionstank
Ombygningssæt til større ekspansionstank
Med hjælp af ombygningssættet får ekspansionstanken en større volumen. Den større tank gør det muligt at installere en alarm til kølevæskeniveauet (38...