Cookie information and obtaining user consent for this website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we´ll assume that you are happy to receive all cookies on the Volvo website. However, you can change your cookie settings at any time. Please be aware that if you change your cookie settings, we can no longer guarantee our website to function properly. Some functions of the site may be lost, while you may no longer be able to see certain websites. To read more about cookies see our Cookie Statement.

Accept

Gå til: Gå til:

Databeskyttelse

Volvo Penta Shop - Electronic Parts Catalog

Volvo Penta Shop og Volvo Penta takker for din interesse for vores produkter og for dit besøg på Volvo Penta Shops hjemmeside: www.volvopentashop.com (“hjemmesiden”).

Personoplysninger

Denne meddelelse giver vejledning om Volvo Pentas behandling af dine personoplysninger Der kan findes yderligere information om databeskyttelsen på andre hjemmesider, der tilhører de forskellige virksomheder i Volvokoncernen, på Volvokoncernens hjemmesider, hvor der leveres særlige funktioner eller hos din valgte Business Partner, hvorfra du køber del(e) (sælgeren) via hjemmesiden. Hjemmesiden kan indeholde links til hjemmesiden, der ikke tilhører et selskab i Volvokoncernen. Volvokoncernen er ikke ansvarlig for databeskyttelsesbestemmelserne på disse hjemmesider.

Vores hjemmeside fungerer som en markedsplads, hvor vi tillader Volvo Penta Business Partnere (tredjeparts sælgere) at sælge del(e) til dig. Disse Business Partnere driver webshops på www.volvopentashop.com. Disse Business Partnere tilhører ikke Volvokoncernen. De opererer i eget navn og for egen regning. Volvo Penta påtager sig intet ansvar for sådan Business Partnere. Du kan se, hvilken tredjepart der er involveret i dine transaktioner på hjemmesiden. Business Partneren er det firma, hvorfra du køber del(e), og du kan også vælge at afhente den eller de dele, du har købt, hos din valgte serviceforhandler. Hvis du vælger at købe del(e) på hjemmesiden, deler vi dine oplysninger i forbindelse med dine transaktioner med den specifikke Business Partner, som du har valgt at købe del(e) af, og din valgte Serviceforhandler, hvis det er relevant. Volvo Penta er ikke ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger hos nogen Business Partnere eller serviceforhandler.

Identitets- og kontaktoplysninger hos den registeransvarlige og databeskyttelsesansvarlige

AB Volvo Penta, (CVR-nr. 556034-1330), ("Volvo Penta") er den registeransvarlige for de personoplysninger, som Volvo Penta får fra dig og er dermed ansvarlig for behandlingen af sådanne personoplysninger i henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse.
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte Volvo Penta's databeskyttelsesansvarlig på DPO_Office@volvo.com eller pr. post eller telefon på:

AB Volvo, Att: Data Protection Office, Dept AA14100, VLH, SE-405 08 Göteborg, Sverige

+46 (0)31 66 00 00

Hvis du har valgt at købe del(e) på hjemmesiden, er den pågældende Business Partner (sælgeren), som du har købt del(e) fra, ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, fx mhp. at opfylde dit køb og hertil relateret behandling. Du kan få yderligere oplysninger om beskyttelsen af dine personoplysninger fra en given Business Partner.  

Hvilke kategorier af personoplysninger får Volvo Penta?

Volvo Penta behandler følgende kategorier af personoplysninger, hvis de leveres af dig, når du registrerer din personlige konto: dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, køn og firma. Dit navn, adresse og e-mail-adresse er påkrævet, al anden information er valgfri.

Du bliver også bedt om at oplyse, om du er over 16 år og dermed lovligt kan foretage et køb.

Vi behandler også oplysninger om din ordrehistorik.

I nogle tilfælde, og på grund af lokale love i nogle lande, kan momsområdet, momlovgivningen, erhverv, det nationale CPR- eller pasnummer og/eller andre numre være lovligt påkrævet. Hvis du bor i et land, hvor sådanne oplysninger er lovpligtige, vil du også blive bedt om at angive disse oplysninger. Volvo Penta vil ikke bruge disse oplysninger, men Business Partneren (sælgeren) påkræves ved lov til at indberette disse data til juridiske og offentlige myndigheder. Hvis du køber del(e), vil disse data blive videregivet til din Business Partner (sælgeren), hvorfra du købte del(er), så Business Partneren kan overholde sine juridiske forpligtelser.

Når du tilgår hjemmesiden, konfigureres din webbrowser teknisk til automatisk at overføre følgende data ("log data") til vores webserver, som vi derefter registrerer i logfiler: dato for adgang, adgangstid, webadresse for den henvisende hjemmeside , hentet fil, overført data, browsertype og -version, operativsystem, IP-adresse og domænenavn på din internetudbyder.

Volvo behandler din personoplysninger til følgende formål og på følgende retsgrundlag:

Når du registrerer en personlig konto, gemmes og behandles dit navn, adresse, e-mail-adresse, køn, telefonnummer samt brugerdata (brugernavn, kodeord). Du skal bekræfte, at du er mindst 16 år gammel. Hjemmesiden giver dig mulighed for at bruge din e-mail-adresse og dit personlige kodeord til at logge ind på din konto og lægge ordrer hos en Business Partner (sælger) efter eget valg.

Volvo Penta vil behandle ovennævnte data baseret på følgende retsgrundlag: fordi det er nødvendigt for at kunne behandle din anmodning, forud for indgåelse af en kontrakt med Business Partneren, hvorfra du vil købe del(e).

Volvo Penta bruger disse data til at oprette og administrere din personlige konto og til at bekræfte, at du har en lovlig alder til at foretage køb. Vi vil yderligere bruge disse data til at behandle ordren og kommunikere med den Business Partner, hvorfra du har købt del(e) samt din valgte serviceforhandler, hvis du har valgt at afhente din(e) del(e) hos en serviceforhandler.

Volvo Penta behandler data relateret til din ordrehistorik, men kun på anonymiseret og aggregeret basis. Sådanne anonymiserede og aggregerede ordrehistorik-data analyseres udelukkende til statistiske formål for at forbedre hjemmesiden, vores service og produkttilbud. Volvo Penta behandler dine ordrehistorik-data baseret på retsgrundlaget om legitim interesse. Volvo Pentas legitime interesser omfatter interessen i at evaluere, udvikle og forbedre vores tjenester, produkter og systemer.

Logdata (som defineret ovenfor) er nødvendige til tekniske formål, for at kunne levere det ønskede indhold korrekt, og disses indsamling er et uundgåeligt aspekt ved brug af hjemmesider. Logdataene er også anonymiserede og analyseres derefter udelukkende til statistiske formål, for at forbedre vores hjemmeside og dens underliggende funktionalitet. Volvo Penta behandler dine logdata baseret på retsgrundlaget om legitim interesse. Volvo Pentas legitime interesser omfatter interesse i at styre vores hjemmeside i overensstemmelse med fair forretningspraksis og i at opretholde hjemmesidens tilgængelighed og funktionalitet.

Behandling på vegne af Business Partneren (sælgeren):

Vi behandler din ordrehistorik på vegne af Business Partneren (sælgeren), hvorfra du har købt del(e). I visse lande har Business Partneren (sælgeren) en lovpligtig forpligtelse til at indberette momsregion, momskode, erhverv, nationalt CPR eller pasnummer og/eller andre numre i forbindelse med en ordre fra dig. I sådanne tilfælde behandler vi disse oplysninger på vegne af Business Partneren, men vi bruger dem ikke selv. Business Partneren (sælgeren) er ansvarlig for den behandling, der er nævnt i dette afsnit, og du kan få yderligere oplysninger om beskyttelsen af dine personoplysninger fra en given Business Partner.

Hvad sker der, hvis du ikke giver Volvo Penta dine personlige oplysninger?

Hvis du ikke giver os de krævede personlige oplysninger, som fx dit navn, din adresse og din e-mail-adresse, når du registrerer en konto, kan du ikke købe dele fra en Business Partner på hjemmesiden.

I visse lande kræves det, jfr. lokal lov, at give oplysninger som momsregion, momskode, erhverv, nationalt CPR eller pasnummer og/eller andre numre, når du foretager et køb. Hvis du ikke giver os disse oplysninger, når det er angivet som påkrævet, kan du ikke købe dele fra en Business Partner på hjemmesiden.

Hvordan deler Volvo Penta dine personoplysninger?

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter, med undtagelse af tredjeparter, der udfører tjenester på vores vegne.

Hvis du køber del(e), deler vi dit navn, adresse og telefonnummer (hvis det er angivet) med Business Partneren (sælgeren). Hvis du har valgt at afhente din(e) del(e) hos din valgte Serviceforhandler, vil de samme data blive delt med en sådan Serviceforhandler. Dine økonomiske data, relateret til betalingstransaktionen, vil blive leveret til det tredjepartsfirma, der behandler betalingen. Yderligere oplysninger om privatlivets fred kan leveres til dig af Business Partneren (sælgeren) og enhver anden tredjepart, der er involveret i købstransaktionen.Vær opmærksom på, at Business Partneren (sælgeren) kan indberette din momsregion, momskode, erhverv, nationalt CPR eller pasnummer og/eller andre numre i forbindelse med en ordre, som du lægger, til enhver juridisk eller statslig enhed, når det kræves af loven, eller om nødvendigt for at overdrage visse afgifter/moms i forbindelse med behandling af betalinger.

Vil dine personoplysninger blive overført uden for EU/EØS af Volvo Penta?

Volvo Penta vil normalt ikke dele dine personoplysninger med nogen uden for Volvo-koncernen, medmindre det kræves i henhold ved lov eller regulering. Dog kan Volvo Penta, hvis det er nødvendigt, for at opfylde formålet med behandlingen af personoplysningerne, dele dine personoplysninger med andre Volvo-koncerner, herunder virksomheder uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde EU/EØS. Volvo Penta kan også, hvis det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen af personoplysningerne, dele dine personoplysninger med tredjepartsfirmaer og leverandører, herunder virksomheder og leverandører uden for EU/EØS.

Volvo Penta sikrer, at der findes passende sikkerhedsforanstaltninger, der giver tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger, som krævet i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Det kan fx. omfatte brugen af virksomhedsrelaterede- eller eksterne databehandlingsaftaler, baseret på EU-godkendte standardkontraktsklausuler eller EU-US Privacy Shield eller andre mekanismer, der er blevet anerkendt eller godkendt af de relevante myndigheder fra tid til anden. Har du spørgsmål om overførslen, så kontakt venligst Volvo Pentas databeskyttelsesansvarlige.

Hvordan gemmer Volvo Penta dine personoplysninger?

Hvis du har registreret en konto på vores hjemmeside, gemmes dine data, indtil du sletter din konto under Min profil / indstillinger eller Min profil / glem mig.

Din ordrehistorik bliver gemt i tolv år. Vi gemmer ordrehistorikken på vegne af Business Partneren, for at Business Partneren kan overholde sine juridiske garanti- og produktansvarsforpligtelser.

Dine databeskyttelsesrettigheder

Du har ret til at anmode Volvo Penta om oplysninger om de personoplysninger, der behandles om dig og adgang til sådanne personoplysninger. Du har også ret til at anmode om berigtigelse af dine personlige oplysninger, hvis disse er forkerte og kræve sletning af dine personlige data. Denne adgang gives til dig på hjemmesiden, når du er logget ind og valgt Min profil / indstillinger eller Min profil / glem mig.

Desuden har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data, hvilket betyder, at du anmoder Volvo Penta om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder. Du har også ret til, at gøre indsigelse mod behandlingen på grundlag af legitim interesse eller behandling til direkte markedsføring. Du har også ret til dataoverførbarhed (overførsel af dine personlige data til en anden ansvarlig), hvis Volvo Pentas behandling af dine personlige data er baseret på samtykke eller kontraktlig forpligtelse og er automatiseret.

Du har også ret til at indgive eventuelle klager vedrørende Volvo Pentas behandling af dine personoplysninger til en tilsynsmyndighed. For mere information om disse rettigheder og hvordan man kan udøve dem, kontakt da venligst Volvo Pentas databeskyttelsesansvarlige.

Analyse

For konstant at forbedre og optimere vores ydelser, gør vi brug af såkaldte sporingsteknologier. Når du besøger vores hjemmeside, kan der gemmes oplysninger på vores server mht. adgangen (dato, klokkeslæt, vist side). Til dette formål bruger vi Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (www.google.com). Google (Universal) Analytics anvender metoder, der gør det muligt at analysere din brug af vores hjemmeside, fx vha. såkaldte "cookies". Du kan læse mere om cookies nedenfor. Oplysningerne om din brug af denne hjemmeside overføres som regel til en Google-server i USA og gemmes der. Du kan forhindre indhentningen af de data, der genereres af cookien, og som vedrører din brug af hjemmesiden (inkl. Din IP-adresse) af Google, samt Googles behandling af dem, ved at downloader og installerer browser-plug-in'et, som findes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Brug af cookies

Når du ser denne hjemmeside, kan vi muligvis gemme nogle oplysninger i form af en "cookie" på din computer. Cookies bruges af mange hjemmesider til at lette de besøgenes adgang til specifikke funktioner. Oplysningerne i en cookie kan også bruges til at overvåge en brugers adfærd på hjemmesiden.

Der findes to typer cookies: Den første gruppe af cookies gemmer en fil i temmelig lang tid på din computer og bruges til at konstatere, om der er sket nogen form for kontakt mellem os og din computer på et tidligere tidspunkt. Den anden gruppe af cookies kaldes "session cookies" og gemmes midlertidigt i computerens hukommelse, mens du besøger hjemmesiden. Session cookies gemmes ikke i din browser i nogen periode, men slettes, så snart du lukker din browser.

Volvokoncernen bruger cookies til at indsamle besøgsstatistikker og logge information om dine præferencer, når du navigerer gennem vores hjemmesider. Herved håber vi at kunne give vores besøgende relevante oplysninger, der er mere specifikke for dem.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, bruger Volvo-koncernen aldrig cookies med det formål at indsamle personoplysninger.

Hvis du foretrækker ikke at tillade brug af cookies fra Volvokoncernen, kan du blokere cookies i dine browserindstillinger. Dette betyder dog, at vi ikke kan garantere, at alle funktioner på vores hjemmeside fungerer som ønsket.

Andre juridiske oplysninger:

Oplysninger om ophavsret

Alt indhold på denne hjemmeside (tekst, fotos, grafik) er underlagt ophavsretlig beskyttelse og er underlagt ophavsretten fra AB Volvo, Sverige og / eller et tilknyttet datterselskab og / eller dets licenser eller tredjepart. Oplysningerne på denne hjemmeside, herunder - men ikke begrænset til - tekst, billeder og lydmateriale må ikke gengives, udsendes, distribueres eller opbevares uden forudgående skriftlig tilladelse fra indehaveren af ophavsretten, medmindre oplysningerne udelukkende er til private formål eller medmindre man udtrykkeligt har angivet andet. Det er udtrykkeligt forbudt for brugere og tredjeparter at ændre indholdet på hjemmesiden.

Varemærker

Medmindre andet er fastsat, er varemærker, firmalogoer og symboler, der vises på hjemmesiden, underlagt varemærkerettighederne for det svenske selskab Volvo Trademark Holding AB og / eller det svenske selskab AB Volvo og / eller et tilknyttet datterselskab.

Ingen garantier eller ansvarsforpligtelser

Oplysningerne på denne hjemmeside er udarbejdet med omhu. Vi kan dog ikke påtage os noget ansvar med hensyn til aktualitet, rigtighed, fuldstændighed og / eller kvalitet. Bortset fra tilfælde af forsætlig handling, skal Volvo under ingen omstændigheder være ansvarlig over for tredjemand eller for direkte og / eller indirekte tab, som følge af brugen af denne hjemmeside eller hjemmesider, der er knyttet til denne, herunder - men ikke begrænset til - tab af overskud, afbrydelse af forretning, tab af programmer eller tab af data på dit informationsbehandlingssystem eller et andet system, selv med særlig henvisning til muligheden for disse tab.

Alle tjenester, der tilbydes på denne hjemmeside, kan ændres og er ikke bindende, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Dele af hjemmesiden og / eller hele tilbuddet kan ændres, suppleres, slettes eller endeligt afbrydes uden separat meddelelse.

Volvo påtager sig intet ansvar og giver især ingen garantier for andre hjemmesider, som du har adgang til via denne hjemmeside. Muligheden for at tilgå sådanne websteder skal blot betragtes som en hjælp og betyder ikke, at Volvo påtager sig noget ansvar for indholdet eller brugen af disse hjemmesider. Desuden skal du gennemføre passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at du ikke er smittet af virus, orme, trojanske heste og / eller andre skadelige data, uanset hvad du bruger. Oplysningerne på denne hjemmeside kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl.

Oplysningerne, som er offentliggjort på hjemmesiden, kan indeholde oplysninger om og referencer til visse af Volvos produkter, tjenester mv., som ikke er registrerede eller tilgængelige i dit land. Nøjagtigheden af disse oplysninger kan ikke garanteres, da oplysningerne er bundet af ændringer, specifikke betingelser eller tilgængelighed. Derfor kan man ikke, ud fra disse referencer, antage, at Volvo har til hensigt at registrere disse produkter, tjenester mv. i dit land. Yderligere oplysninger om produkter, tjenester mv., som kan være tilgængelige for dig eller som kan bestilles, er tilgængelige via din lokale forhandler.

Hvis du har spørgsmål om ovenstående, kan du altid kontakte os ved hjælp af oplysningerne under Kontakt os på Volvo Pentas hjemmeside.