Informasjon om cookies

Vi bruker cookies for å kunne gi deg en bedre opplevelse på vårt nettsted. Om du fortsetter uten å endre noen innstillinger forutsetter vi at du vil ta i mot cookies fra Volvo Penta´ nettsted. Du kan endre cookie-innstillingene når som helst. Hvis du sperrer for cookies kan vi ikke lengre garantere at vårt nettsted vil fungere fullt ut. Visse funksjoner på vil forsvinne og du kan ikke lengre se alle nettsidene. Les mer under "Om cookies".

Godta

Gå til: Gå til:

Databeskyttelse

Volvo Penta Shop - Electronic Parts Catalog

Volvo Penta Shop og Volvo Penta takker deg for at du viser interesse for produktene våre og at du besøker Volvo Penta Shop-nettstedet: www.volvopentashop.com ("nettstedet").

Persondata

Denne kunngjøringen gir veiledning om Volvo Pentas behandling av persondataene dine. Ytterligere informasjon om databeskyttelse kan finnes på andre nettsteder som tilhører de ulike selskapene i Volvo-konsernet, på nettsteder der Volvo-konsernets spesialfunksjoner leveres eller fra forretningspartneren som du har valgt å kjøpe del(er) av (selgeren) på nettstedet. Nettstedet kan inneholde koblinger til nettsider som ikke tilhører et selskap i Volvo-konsernet. Volvo-konsernet er ikke ansvarlig for databeskyttelsesbestemmelsene på disse nettsidene.

Denne kunngjøringen gir veiledning om Volvo Pentas behandling av persondataene dine. Ytterligere informasjon om databeskyttelse kan finnes på andre nettsteder som tilhører de ulike selskapene i Volvo-konsernet, på nettsteder der Volvo-konsernets spesialfunksjoner leveres eller fra forretningspartneren som du har valgt å kjøpe del(er) av (selgeren) på nettstedet. Nettstedet kan inneholde koblinger til nettsider som ikke tilhører et selskap i Volvo-konsernet. Volvo-konsernet er ikke ansvarlig for databeskyttelsesbestemmelsene på disse nettsidene. www.volvopentashop.com. Forretningspartnerne tilhører ikke Volvo-konsernet. De driver virksomhet i eget navn og for egen regning. Volvo Penta påtar seg intet ansvar for disse forretningspartnerne. Du kommer tydelig frem på nettstedet hvilken tredjepart som er involvert i transaksjonene dine. Forretningspartneren er det selskapet du kjøper del(er) av, og du kan også velge å hente delen(e) du har kjøpt hos din valgte serviceforhandler. Hvis du valgte å kjøpe del(er) på nettstedet, deler vi informasjonen din i forbindelse med transaksjonene dine med forretningspartneren du har valgt å kjøpe del(er) av samt din valgte serviceforhandler, hvis det er aktuelt. Volvo Penta er ikke ansvarlig for hvordan forretningspartnere eller serviceforhandlere behandler persondataene dine.

Identitet og kontaktdata til kontrolløren og den databeskyttelsesansvarlige

AB Volvo Penta, (organisasjonsnr. 556034-1330), ("Volvo Penta") er kontrolløren av persondataene som Volvo Penta innhenter fra deg og følgelig ansvarlig for behandling av slike persondata i henhold til gjeldende lover og forskrifter om databeskyttelse.
Hvis du har spørsmål om hvordan persondataene dine blir behandlet, ber vi deg kontakte Volvo Pentas databeskyttelsesansvarlige på DPO_Office@volvo.com eller per post eller telefon på:

AB Volvo, Att: Data Protection Office, Dept AA14100, VLH, SE-405 08 Göteborg, Sverige

+46 (0)31 66 00 00

Hvis du har valgt å kjøpe del(er) på nettstedet, er den respektive forretningspartneren (selgeren) som du har kjøpt del(er) av kontrolløren for behandling av persondataene dine, f.eks. til formål for å innfri kjøpet ditt og tilknyttet behandling. Du kan innhente ytterligere personverninformasjon fra den respektive forretningspartneren.  

Hvilke kategorier av persondata vil Volvo Penta innhente?

Volvo Penta vil behandle følgende kategorier av persondata hvis du har oppgitt dem under registrering av din personlige konto: navnet ditt, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn og selskap. Navnet ditt, adresse og e-postadresse er obligatorisk, mens all annen informasjon er frivillig.

Du blir også bedt om å gi informasjon om du er over 16 år og dermed i lovlig alder for å foreta et kjøp.

Videre vil vi behandle informasjon om bestillingshistorikken din.

I enkelte tilfeller, og på grunn av lokale lover i enkelte land, kan skatteområde, skattekort, yrke, nasjonal ID eller passnummer og/eller personnummer være lovlig å innhente. Hvis du bor i et land der slik informasjon er lovlig, vil du bli bedt om å oppgi denne informasjonen også. Volvo Penta vil ikke bruke denne informasjonen, men forretningspartneren (selgeren) blir bedt om å rapportere disse dataene til juridiske og offentlige myndigheter. Hvis du kjøper del(er), vil disse dataene bli delt med forretningspartneren (selgeren) som du kjøpte del(er) av, slik at forretningspartneren er i stand til å oppfylle sine juridiske forpliktelser.

Når du oppnår tilgang til nettstedet, er nettleseren din teknisk konfigurert til automatisk å overføre følgende data ("loggdata") til nettserveren vår, som vi deretter fanger inn i loggfiler: datoen for tilgang, tilgangstidspunkt, URL-adressen til det henvisende nettstedet, hentet fil, overført datavolum, nettlesertype og -versjon, operativsystem, IP-adresse og domenenavn til Internett-leverandøren din.

Volvo vil behandle persondataene dine for følgende formål og på følgende juridiske grunnlag:

Når du registrerer en personlig konto, blir navnet ditt, adresse, e-postadresse, kjønn, telefonnummer samt brukerdata (brukernavn, passord) lagret og behandlet. Du må bekrefte at du er over 16 år gammel. Nettstedet lar det bruke e-postadressen din og ditt personlige passord til å logge deg på kontoen din og bestille hos en forretningspartner (selger) etter eget ønske.

Volvo Penta vil behandle de ovennevnte dataene basert på følgende juridiske grunnlag: fordi det er nødvendig for å iverksette tiltak på forespørsel fra deg før du inngår en kontrakt med forretningspartneren som du vil kjøpe del(er) av.

Volvo Penta vil bruke disse dataene til å opprette og administrere din personlige konto og for å bekrefte at du er i lovlig alder til å kjøpe. Vi vil videre bruke disse dataene til å behandle bestillingen og kommunisere med forretningspartneren som du kjøpte del(er) av og din valgte serviceforhandler, hvis du har valgt å hente delen(e) dine hos en serviceforhandler.

Volvo Penta vil behandle data knyttet til bestillingshistorikken din, men kun på et anonymisert og felles grunnlag. Slike anonymiserte og felles bestillingshistorikkdata analyseres kun for statistiske formål for å forbedre nettstedet samt tjeneste- og produkttilbudet vårt. Volvo Penta vil behandle bestillingshistorikkdataene dine basert på den legitime interessen på juridisk grunnlag. Volvo Pentas legitime interesser omfatter interessen for å evaluere, utvikle og forbedre tjenestene, produktene og systemene våre.

Loggdata (som definert over) er nødvendige for tekniske formål for å kunne levere innholdet du ønsker på riktig måte, og innhentingen er en uunngåelig side ved bruk av nettsteder. Loggdataene anonymiseres også, analyseres deretter kun for statistiske formål for å forbedre nettstedet vårt og den underliggende funksjonaliteten. Volvo Penta vil behandle loggdataene dine basert på den legitime interessen på juridisk grunnlag. Volvo Pentas legitime interesser omfatter interessen for å administrere nettstedet vårt i henhold til rettferdig forretningspraksis, og for å opprettholde nettstedets tilgjengelighet og funksjonalitet.

Behandling på vegne av forretningspartneren (selgeren):

Vi vil behandle bestillingshistorikken din på vegne av forretningspartneren (selgeren) som du har kjøpt del(er) av. I visse land er forretningspartneren (selgeren) juridisk forpliktet til å rapportere skatteområde, skattekort, yrke, nasjonal ID eller passnummer og/eller personnummer knyttet til en bestilling fra deg. I slike tilfeller behandler vi denne informasjonen på vegne av forretningspartneren, men vi bruker den ikke selv. Forretningspartneren (selgeren) er kontrolløren for behandlingen som nevnes i denne delen, og du kan innhente ytterligere personverninformasjon fra den respektive forretningspartneren.

Hva skjer hvis du ikke gir Volvo Penta persondata?

Hvis du ikke gir de nødvendige persondataene til oss, for eksempel navnet ditt, adresse og e-postadresse når du registrerer en konto, kan du ikke kjøpe del(er) av en forretningspartner på nettstedet.

I visse land er du pålagt ved lov å gi informasjon som f.eks. skatteområde, skattekort, yrke, nasjonal ID eller passnummer og/eller personnummer når du foretar et kjøp. Hvis ikke du gir oss denne informasjonen når det er oppgitt at den er obligatorisk, kan du ikke kjøpe del(er) av en forretningspartner på nettstedet.

Hvordan vil Volvo Pent dele persondataene dine?

Vi vil ikke overlate persondataene dine til tredjeparter, med unntak av tredjeparter som utfører tjenester på vegne av oss.

Hvis du kjøper del(er), deler vi navnet ditt, adresse og telefonnummer (hvis det er oppgitt) med forretningspartneren (selgeren). Hvis du har valgt å hente delen(e) dine hos din valgte serviceforhandler, vil de samme dataene bli delt med denne serviceforhandleren. Dine økonomiske data knyttet til betalingstransaksjonen vil bli gitt til tredjepartsselskapet som behandler betalingen. Ytterligere personverninformasjon kan gis til deg av forretningspartneren (selgeren) og enhver annen tredjepart som er involvert i kjøpstransaksjonen..Vær oppmerksom på at forretningspartneren (selgeren) kan rapportere skatteområde, skattekort, yrke, nasjonal ID eller passnummer og/eller personnummer i forbindelse med en bestilling fra deg til enhver juridisk eller statlig enhet når det er pålagt ved lov, eller som nødvendig for å betale visse skatter i løpet av behandlingen av betalinger.

Vil persondataene dine bli overført utenfor EU/EØS av Volvo Penta?

Volvo Penta vil normalt ikke dele persondataene dine med noen utenfor Volvo-konsernet, med mindre det er pålagt ved lov eller forskrift. Volvo Penta kan imidlertid, om nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av persondataene, dele persondataene dine med andre selskaper i Volvo-konsernet, inkludert selskaper utenfor Den europeiske union eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet EU/EØS. Volvo Penta kan imidlertid, om nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av persondataene, dele persondataene dine med tredjepartsselskaper og leverandører, inkludert selskaper og leverandører utenfor EU/EØS.

Volvo Penta vil sørge for at de riktige garantiene er på plass som gir tilstrekkelig grad av beskyttelse av persondataene dine, slik det kreves av gjeldende databeskyttelseslover. Dette kan for eksempel omfatte bruk av konserninterne eller eksterne databehandlingsavtaler basert på EU-godkjente standard kontraktsbetingelser eller EU-US Privacy Shield eller andre mekanismer som er anerkjent eller godkjent av relevante myndigheter fra tid til annen. Hvis du har spørsmål om overføringen, ber vi deg kontakte Volvo Pentas databeskyttelsesansvarlige.

Hvordan vil Volvo Pent ta vare på persondataene dine?

Hvis du har registrert en kontor på nettstedet vårt, vil dataene dine bli lagret til du sletter kontoen din under Min profil/Innstillinger eller Min profil/Glem meg.

Bestillingshistorikken din vil bli lagret i tolv år. Vi tar vare på bestillingshistorikken på vegne av forretningspartneren slik at forretningspartneren skal kunne overholde sine juridiske garantier og produktansvarsforpliktelser.

Dine databeskyttelsesrettigheter

Du har rett til å be Volvo Penta om informasjon om persondataene som er behandlet om deg og tilgang til slike persondata. Du har også rett til å be om korrigering av persondataene dine dersom de er feil, og be om at persondataene dine blir slettet. Du får denne tilgangen på nettstedet når du har logget deg på og valgt alternativet som heter Min profil/innstillinger eller Min profil/Glem meg.

Videre har du rett til å be om begrensning av behandlingen av persondataene dine, noe som betyr at du ber Volvo Penta om å begrense behandlingen av persondataene dine under visse omstendigheter. Du har også rett til å protestere mot behandlingen basert på legitim interesse eller behandling for direkte markedsføring. Du har også rett til dataoverførbarhet (overføring av persondataene dine til en annen kontrollør) dersom Volvo Pentas behandling av persondataene dine er basert på samtykke eller kontraktsforpliktelse og er automatisert.

Du har også rett til å fremsette eventuelle klager du har om Volvo Pentas behandling av persondataene dine til en tilsynsmyndighet. Hvis du vil ha mer informasjon om disse rettighetene og hvordan du kan utøve dem, ber vi deg kontakte Volvo Penta databeskyttelsesansvarlige.

Analyse

For kontinuerlig å kunne forbedre og optimalisere tjenestene våre, benytter vi såkalte sporingsteknologier. Når du besøker nettstedet vårt, kan informasjon angående tilgangen (dato, klokkeslett, side som er vist) bli lagret på serveren vår. Til dette formålet bruker vi Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. (www.google.com). Google (Universal) Analytics benytter metoder som gjør det mulig å analysere hvordan du bruker nettstedet vårt, f.eks. såkalte "informasjonskapsler". Du kan lese mer om informasjonskapsler nedenfor. Informasjonen som genereres når du bruker dette nettstedet, sendes som regel til en Google-server i USA og lagres der. Du kan forhindre innhenting av dataene som genereres av informasjonskapselen og som er knyttet til bruken din av nettstedet (inkl. IP-adressen din) av Google, samt Googles behandling av disse, ved at du laster ned og installerer plugin-modulen for nettleser som er tilgjengelig via følgende kobling: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. .

Bruk av informasjonskapsler

Når du viser dette nettstedet, kan det hende at vi lagrer noe informasjon i form av en "informasjonskapsel" på datamaskinen din. Informasjonskapsler brukes av mange nettsteder for å gjøre det enklere for besøkende å få tilgang til bestemte funksjoner. Informasjonen som lagres i en informasjonskapsel kan også brukes til å overvåke en brukers atferd på nettstedet.

Det finnes to typer informasjonskapsler: Den første gruppen av informasjonskapsler lagrer en fil i ganske lang tid på datamaskinen din, og brukes til å fastslå om det har vært noen form for kontakt mellom oss og datamaskinen din tidligere. Den andre gruppen av informasjonskapsler kalles "øktinformasjonskapsler" og lagres midlertidig i datamaskinens minne mens du besøker nettstedet. Øktinformasjonskapsler lagres ikke i nettleseren din over lengre tid, men slettes så snart du lukker nettleseren.

Volvo-konsernet bruker informasjonskapsler til å samle inn besøksstatistikk og logge informasjon om preferansene dine mens du navigerer gjennom nettsidene. Ved å gjøre dette håper vi å kunne gi våre besøkende relevant informasjon som er mer spesifikk for dem.

Med mindre annet er uttrykkelig angitt, bruker ikke Volvo-konsernet informasjonskapsler for å samle inn persondata.

Hvis du foretrekker ikke å tillate at Volvo-konsernet bruker informasjonskapsler, kan du blokkere informasjonskapsler i nettleserinnstillingene. Dette betyr imidlertid at vi ikke kan garantere at alle funksjonene på nettstedet vårt vil fungere som tiltenkt.

Annen juridisk informasjon:

Informasjon om opphavsrett

Alt innhold på dette nettstedet (tekst, bilder, grafikk) er underlagt opphavsrettsbeskyttelse, og er underlagt opphavsretten til AB Volvo, Sverige, og/eller et tilknyttet datterselskap og/eller deres lisenser eller tredjeparter. Informasjonen på dette nettstedet, inkludert – men ikke begrenset til – tekst, bilder og lydmateriale, må ikke kopieres, kringkastes, distribueres eller lagres uten skriftlig forhåndstillatelse fra rettighetshaveren, med mindre informasjonen utelukkende er til private formål eller med mindre uttrykkelig angitt ellers. Det er uttrykkelig forbudt for brukere og tredjeparter å foreta endringer i innholdet på nettstedet.

Varemerker

Med mindre annet er angitt, er varemerker, firmalogoer og symboler vist på nettstedet underlagt varemerkerettighetene til det svenske selskapet Company Volvo Trademark Holding AB and/or the Swedish Company AB Volvo og/eller det svenske selskapet AB Volvo og/eller et tilknyttet datterselskap.

Ingen garantier eller forsikringer

Informasjonen på dette nettstedet er utarbeidet med omhu. Vi kan imidlertid ikke påta oss ansvar med hensyn til aktualitet, korrekthet, fullstendighet og/eller kvalitet. Bortsett fra ved bevisst handling skal Volvo på ingen måte være ansvarlig overfor tredjeparter eller for direkte og/eller indirekte tap som oppstår som følge av bruken av dette nettstedet eller nettsteder koblet til det, inkludert – men ikke begrenset til – tap av fortjeneste, driftsavbrudd, tap av programmer eller tap av data på informasjonsbehandlingssystemet ditt eller et annet system, selv med spesifikk henvisning til mulig forekomst av disse tapene.

Alle tjenester som tilbys på dette nettstedet kan endres og er ikke bindende, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Deler av nettstedet og/eller hele tilbudet kan endres, suppleres, slettes eller avsluttes helt, uten at det varsles særskilt om dette.

Volvo påtar seg intet ansvar, og i særdeleshet ingen forsikringer og/eller garantier, for andre nettsteder som du har tilgang til via dette nettstedet. Muligheten for å få tilgang til slike nettsteder er bare å betraktes som hjelp, og betyr ikke at Volvo påtar seg ansvar for innholdet eller bruken av disse nettstedene. Videre må du iverksette riktige forholdsregler for å sikre at du ikke blir infisert av virus, ormer, trojanere og/eller andre skadelige data, uansett hva du bruker. Informasjonen på dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil.

Informasjonen som er publisert på nettstedet kan inneholde informasjon om og henvisninger til Volvo-produkter, -tjenester, osv. som ikke er registrert eller tilgjengelig i landet ditt. Nøyaktigheten av denne informasjonen kan ikke garanteres fordi informasjonen er forbundet med endringer, spesifikke forhold eller tilgjengeligheten. Derfor må det ikke antas ut ifra disse henvisningen at Volvo har til hensikt å registrere disse produktene, tjenestene, osv. i landet ditt. Ytterligere informasjon om produkter, tjenester, osv. som kan være tilgjengelige for deg eller som kan bestilles, er tilgjengelig hos din lokale forhandler.

Hvis du har spørsmål om det ovenstående, kan du når som helst kontakte oss ved hjelp av opplysningene under Kontakt oss på Volvo Pentas nettsted.