Cookie-informatie en het verkrijgen van toestemming van de gebruiker voor deze website

Wij gebruiken cookies zodat u verzekerd bent van een optimale ervaring op onze website. Wanneer u doorgaat zonder uw instellingen te wijzigen, veronderstellen wij u dat u alle cookies op de Volvo-website wilt ontvangen. Maar u kunt uw cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen. Houd er rekening mee dat wanneer u uw cookie-instellingen wijzigt, wij niet langer kunnen garanderen dat onze website correct functioneert. Sommige functies van de site kunnen uitgeschakeld worden en wellicht kunt u bepaalde websites niet meer zien. Voor meer informatie over cookies raadpleegt u onze Cookie-verklaring.

Accepteren

Ga naar: Ga naar:

Gegevensbescherming

Volvo Penta Shop - Electronic Parts Catalog

Volvo Penta Shop aen Volvo Penta danken u hartelijk voor uw interesse in onze producten en voor uw bezoek aan de website van de Volvo Penta Shop: www.volvopentashop.com(de “website”).

Persoonlijke gegevens

Deze kennisgeving biedt advies over de wijze waarop Volvo Penta uw persoonlijke gegevens verwerkt. Wellicht vindt u nog meer informatie over de gegevensbescherming op andere websites die eigendom zijn van de verschillende ondernemingen van de Volvo Group, op Volvo Group-websites waar speciale functies beschikbaar zijn, of door uw geselecteerde zakelijke partner (de verkoper) van wie u een of meerdere onderdelen koopt op de website. De website kan links bevatten naar webpagina's die geen eigendom zijn van een Volvo Group-bedrijf. De Volvo Group is niet verantwoordelijk voor de bepalingen van de gegevensbescherming van deze webpagina's.

Onze website fungeert als een marktplaats waar we de zakelijke partners van Volvo Penta (derde verkopers) de mogelijkheid bieden om een of meerdere onderdelen aan u te verkopen. Deze zakelijke partners beheren winkels op www.volvopentashop.com.De zakelijke partners zijn geen onderdeel van de Volvo Group. Ze werken onder eigen naam en voor eigen rekening. Volvo Penta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke zakelijke partners. Tijdens uw transacties op de website kunt u zien welke derde partij betrokken is. De zakelijke partner is de onderneming van wie u een of meerdere onderdelen koopt en u kunt er ook voor kiezen om het/de gekochte onderdeel/onderdelen bij uw geselecteerde servicedealer op te halen. Wanneer u een of meerdere onderdelen op de website koopt, delen wij uw informatie met betrekking tot uw transacties met de specifieke zakelijke partner van wie u een of meerdere onderdelen koopt en eventueel uw geselecteerde servicedealer. Volvo Penta is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door een willekeurige zakelijke partner of servicedealer.

Identiteit en contactgegevens van de controleur en gegevensbeschermingsmedewerker

AB Volvo Penta (bedrijfsregistratienr. 556034-1330), ("Volvo Penta") is de controleur van de persoonlijke gegevens die Volvo Penta van u ontvangt en is daarom verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetgeving en richtlijnen inzake gegevensbescherming.
Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met de gegevensbeschermingsmedewerker van Volvo Penta via DPO_Office@volvo.com of via de post of telefonisch via:

AB Volvo, t.a.v.: Data Protection Office, Dept AA14100, VLH, SE-405 08 Göteborg, Sweden

+46 (0)31 66 00 00

Wanneer u ervoor gekozen hebt om een of meerdere onderdelen op de website te kopen, is de betreffende zakelijke partner (de verkoper) van wie u een of meerdere onderdelen hebt gekocht, de controleur voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, bijv. voor het uitvoeren van uw aankoop en de bijbehorende verwerking. U kunt aanvullende informatie over de privacybescherming bij een dergelijke zakelijke partner opvragen.  

Welke categorieën persoonlijke gegevens ontvangt Volvo Penta?

Volvo Penta verwerkt de volgende categorieën persoonlijke gegevens, mits u die opgeeft bij de registratie van uw persoonlijke account: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en bedrijf. Uw naam, adres en e-mailadres zijn verplicht, alle overige informatie is facultatief.

U wordt tevens gevraagd of u wilt aantonen dat u ouder bent dan 16 jaar en zodoende de wettelijke leeftijd hebt bereikt om zelfstandig een aankoop te doen.

Verder verwerken wij de informatie over uw bestelgeschiedenis.

In sommige gevallen en conform de plaatselijke wetgeving in sommige landen, kunnen belastingregio, fiscale code, beroep, nummer van landelijke identiteitskaart of paspoort en/of burgerservicenummer wettelijk verplicht zijn. Wanneer u in een land woont waar dergelijke informatie wettelijk verplicht is, wordt u verzocht deze informatie eveneens op te geven. Volvo Penta gebruikt deze informatie niet, maar de zakelijke partner (de verkoper) is wettelijk verplicht om deze gegevens te melden aan gerechtelijke en overheidsinstanties. Wanneer u een of meerdere onderdelen koopt, worden deze gegevens doorgegeven aan uw zakelijke partner (de verkoper) van wie u een of meerdere onderdelen hebt gekocht, zodat de zakelijke partner aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen.

Wanneer u de website bezoekt, is uw webbrowser technisch geconfigureerd om automatisch de volgende gegevens ("loggegevens") door te sturen naar onze webserver, die wij in logbestanden vastleggen: toegangsdatum, toegangstijd, URL van de verwijzende website, opgevraagd bestand, omvang van de verzonden gegevens, browsertype en versie, besturingssysteem, IP-adres en domeinnaam van uw internetprovider.

Volvo verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden en op de volgende wettelijke grondslag:

wanneer u een persoonlijk account registreert, worden uw naam, adres, e-mailadres, geslacht, telefoonnummer en tevens uw gebruiksgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) opgeslagen en verwerkt. U moet bevestigen dat u 16 jaar of ouder bent. De website biedt u de mogelijkheid om uw e-mailadres en uw persoonlijke wachtwoord te gebruiken voor aanmelding bij uw account en bestellingen te plaatsen bij een zakelijke partner (verkoper) van uw keuze.

Volvo Penta verwerkt de bovengenoemde gegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag: dit is noodzakelijk om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met de zakelijke partner van wie u een of meerdere onderdelen wilt kopen.

Volvo Penta gebruikt deze gegevens voor het creëren en beheren van uw persoonlijke account en als bevestiging dat u de wettelijke leeftijd hebt bereikt om aankopen te doen. Wij gebruiken deze gegevens verder voor het verwerken van de bestelling en voor communicatie met de zakelijke partner van wie u een of meerdere onderdelen hebt gekocht en de door u geselecteerde servicedealer als u ervoor gekozen hebt uw onderdeel/onderdelen bij een servicedealer op te halen.

Volvo Penta verwerkt de gegevens met betrekking tot uw bestelgeschiedenis, maar alleen op een geanonimiseerde en geaggregeerde basis. Dergelijke geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens over de bestelgeschiedenis worden uitsluitend geanalyseerd voor statistische doeleinden om de website, onze service en het productaanbod te verbeteren. Volvo Penta verwerkt de gegevens van uw bestelgeschiedenis op basis van de wettelijke grondslag rechtmatig belang. De rechtmatige belangen van Volvo Penta omvatten het belang om onze diensten, producten en systemen te evalueren, ontwikkelen en verbeteren.

Loggegevens (zoals hierboven bepaald) zijn nodig voor technische doeleinden om de door u gevraagde content correct aan te leveren. Het inzamelen daarvan is een onvermijdbaar aspect van het gebruik van websites. De loggegevens worden bovendien geanonimiseerd en vervolgens uitsluitend geanalyseerd voor statistische doeleinden om onze website en de onderliggende functionaliteit te verbeteren. Volvo Penta verwerkt uw loggegevens op basis van de wettelijke grondslag rechtmatig belang. De rechtmatige belangen van Volvo Penta omvatten het belang om onze website te beheren volgens eerlijke handelspraktijken en om de beschikbaarheid en functionaliteit van de website te behouden.

Verwerking namens de zakelijke partner (de verkoper):

wij verwerken uw bestelgeschiedenis namens de zakelijke partner (de verkoper) van wie u een of meerdere onderdelen hebt gekocht. In sommige landen heeft de zakelijke partner (de verkoper) een wettelijke meldingsplicht wat betreft belastingregio, fiscale code, beroep, nummer van landelijke identiteitskaart of paspoort en/of burgerservicenummer die gekoppeld zijn aan een bestelling die u hebt geplaatst. In dergelijke gevallen verwerken wij deze informatie namens de zakelijke partner maar gebruiken die niet zelf. De zakelijke partner (de verkoper) is de controleur voor de verwerking die in dit gedeelte wordt behandeld en u kunt aanvullende informatie over de privacybescherming bij de desbetreffende zakelijke partner opvragen.

Wat gebeurt er als u geen persoonlijke gegevens aan Volvo Penta verstrekt?

Als u de benodigde persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en e-mailadres niet opgeeft tijdens de registratie van een account, kunt u geen onderdeel/onderdelen van een zakelijke partner op de website kopen.

In bepaalde landen bent u volgens de lokale wetgeving verplicht om informatie als belastingregio, fiscale code, beroep, nummer van landelijke identiteitskaart of paspoort en/of burgerservicenummer op te geven wanneer u een aankoop doet. Als u ons deze informatie niet verstrekt, terwijl dit als verplicht staat aangegeven, kunt u geen onderdeel/onderdelen van een zakelijke partner op de website kopen.

Op welke wijze deelt Volvo Penta uw persoonlijke gegevens?

Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden, tenzij derden namens ons diensten uitvoeren.

Wanneer u een of meerdere onderdelen koopt, delen wij uw naam, adres en telefoonnummer (mits verstrekt) met de zakelijke partner (de verkoper). Wanneer u ervoor gekozen hebt uw onderdeel/onderdelen bij een door u geselecteerde servicedealer op te halen, worden dezelfde gegevens gedeeld met de betreffende servicedealer. Uw financiële gegevens inzake de betalingstransactie worden doorgegeven aan de derde onderneming die de betaling verwerkt. U kunt aanvullende informatie over de privacybescherming ontvangen van de zakelijke partner (de verkoper) en eventuele andere derden die betrokken zijn bij de aankooptransactie.Houd er rekening mee dat de zakelijke partner (de verkoper) uw belastingregio, fiscale code, beroep, nummer van landelijke identiteitskaart of paspoort en/of burgerservicenummer die gekoppeld zijn aan een bestelling die u hebt geplaatst, tijdens de verwerking van betalingen kan melden bij gerechtelijke en overheidsinstanties waar dit wettelijk verplicht of noodzakelijk is om bepaalde belastingen af te dragen.

Worden uw persoonlijke gegevens door Volvo Penta buiten de EU/EER overgebracht?

Volvo Penta deelt gewoonlijk uw persoonlijke gegevens niet met iemand buiten de Volvo Group, tenzij dat bij wet of regeling verplicht is. Volvo Penta kan echter, indien noodzakelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens, uw persoonlijke gegevens delen met een ander Volvo Group-bedrijf, waaronder bedrijven buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte EU/EER. Volvo Penta kan tevens, indien noodzakelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens, uw persoonlijke gegevens delen met derde ondernemingen en leveranciers waaronder bedrijven en leveranciers buiten de EU/EER.

Volvo Penta zorgt ervoor dat er geschikte veiligheidsmaatregelen zijn getroffen die een adequate beveiliging bieden voor uw persoonlijke gegevens zoals vereist door toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Daartoe kan bijvoorbeeld het gebruik horen van onderlinge of externe gegevensverwerkingsovereenkomsten op basis van door de EU goedgekeurde modelcontractbepalingen of EU-US Privacy Shield of soortgelijke andere systemen die van tijd tot tijd erkend en goedgekeurd zijn door de relevante autoriteiten. Mocht u vragen hebben over de overdracht, neem dan contact op met de gegevensbeschermingsmedewerker van Volvo Penta.

Hoe lang bewaart Volvo Penta uw persoonlijke gegevens?

Wanneer u op onze website een account hebt geregistreerd, worden uw gegevens opgeslagen totdat u uw account verwijderd onder Mijn profiel / Instellingen of Mijn profiel / Vergeet mij.

Uw bestelgeschiedenis wordt gedurende twaalf jaar opgeslagen. Wij bewaren de bestelgeschiedenis namens de zakelijke partner zodat de zakelijke partner kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen inzake garantie en productaansprakelijkheid.

Uw rechten inzake gegevensbescherming

U hebt het recht om bij Volvo Penta informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die over u zijn verwerkt en u hebt recht op toegang tot dergelijke persoonlijke gegevens. U hebt tevens het recht om rectificatie van uw persoonlijke gegevens aan te vragen, wanneer deze onjuist zijn en u hebt het recht tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U hebt toegang tot deze website nadat u zich hebt aangemeld en de optie Mijn profiel / Instellingen of Mijn profiel / Vergeet me hebt geselecteerd..

Tevens hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen wat inhoudt dat u Volvo Penta verzoekt de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken. U hebt tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van rechtmatig belang of de verwerking voor direct marketing. U hebt tevens het recht op gegevensportabiliteit (overdracht van uw persoonlijke gegevens naar een andere controleur) wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Volvo Penta is gebaseerd op toestemming of contractuele verplichting en geautomatiseerd is.

U hebt tevens het recht om bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Volvo Penta. Voor meer informatie over deze rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, neemt u contact op met de gegevensbeschermingsmedewerker van Volvo Penta.

Analyse

Om onze diensten continu te verbeteren en te optimaliseren, maken wij gebruik van zogeheten tracking-technieken. Wanneer u onze website bezoekt wordt informatie over de toegang (datum, tijd, bekeken pagina's) op onze server opgeslagen. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (www.google.com). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden waarmee wij het gebruik van onze website door u kunnen analyseren, bijv. met de zogenaamde "cookies". Hieronder kunt u meer lezen over cookies. De informatie die bij uw gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt, als regel, naar een Google-server in de VS overgebracht en daar opgeslagen. U kunt het inzamelen van gegevens die de cookie genereert en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) door Google voorkomen, evenals de verwerking door Google. U doet dit door het downloaden en installeren van de add-on voor browsers die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Gebruik van cookies

Wanneer u deze website bekijkt, kunnen wij bepaalde informatie in de vorm van een "cookie" op uw computer opslaan. Cookies worden gebruikt door heel veel websites om de bezoeker bij de toegang tot bepaalde functies te ondersteunen. De informatie die in een cookie is opgeslagen, kan ook worden gebruikt om het gedrag van een gebruiker op de website te volgen.

Er zijn twee soorten cookies: De eerste groep cookies slaat gedurende een redelijk lange tijd een bestand op uw computer op. Zij worden gebruikt om te bepalen of er contact is geweest tussen ons en uw computer op enig moment in het verleden. De tweede groep cookies staat bekend als "sessiecookies" en zij worden tijdelijk in het geheugen van uw computer opgeslagen tijdens uw bezoek aan de website. Sessiecookies worden niet opgeslagen in uw browser voor een langere periode, maar worden verwijderd zodra u uw browser sluit.

De Volvo Group gebruikt cookies om bezoekersstatistieken en loginformatie over uw voorkeuren te verzamelen terwijl u door webpagina's van de Volvo Group beweegt. Hierdoor hopen we onze bezoekers van relevante informatie te kunnen voorzien die meer op hen gericht is.

Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, gebruikt de Volvo Group nooit cookies om persoonlijke gegevens te verzamelen.

Wanneer u het gebruik van cookies door de Volvo Group liever niet toestaat, kunt u de cookies in uw browserinstellingen blokkeren. Dat betekent echter wel dat wij u niet kunnen garanderen dat alle functies van onze website werken zoals ze bedoeld zijn.

Overige juridische informatie:

Informatie over auteursrecht

Alle content op deze website (tekst, foto's, tekeningen) valt onder de auteursrechtelijke bescherming en is onderworpen aan het auteursrecht van AB Volvo, Zweden en/of een gelieerde vestiging en/of zijn licenties of derden. De informatie op deze website, waaronder - maar niet beperkt tot - tekst, afbeeldingen en geluidsmateriaal, mag niet worden gereproduceerd, uitgezonden, gedistribueerd of opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthouder, tenzij de informatie uitsluitend bedoeld is voor privédoeleinden of tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Het is gebruikers en derden uitdrukkelijk verboden om wijzigingen in de content van de website aan te brengen.

Handelsmerken

Behoudens andere bepalingen zijn de handelsmerken, bedrijfslogo's en symbolen die op de website staan afgebeeld, onderworpen aan de handelsmerkrechten van het Zweedse bedrijf Volvo Trademark Holding AB en/of een gelieerde vestiging.

Geen garanties of waarborgen

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden wat betreft actualiteit, correctheid, volledigheid en/of kwaliteit. Met uitzondering van opzettelijk handelen aanvaardt Volvo nimmer de aansprakelijkheid jegens derden of voor directe en/of indirecte verliezen die het gevolg zijn van het gebruik van deze website of websites die hieraan gekoppeld zijn, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - gederfde winst, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of verlies van gegevens op uw informatieverwerkende systeem of ander systeem, zelfs niet met specifieke verwijzing naar het mogelijke optreden van deze verliezen.

Alle diensten op deze website zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Delen van de website en/of het complete aanbod, kunnen worden gewijzigd, aangevuld, verwijderd of definitief gestaakt zonder aparte kennisgeving.

Volvo aanvaardt geen aansprakelijkheid en biedt in het bijzonder geen garanties en/of waarborgen voor andere websites die u via deze website kunt bereiken. De mogelijkheid om dergelijke websites te bereiken, moet enkel worden gezien als ondersteuning en betekent niet dat Volvo aansprakelijkheid aanvaardt voor de content of het gebruik van deze websites. Daarnaast moet u de juiste veiligheidsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw computer niet geïnfecteerd wordt door virussen, wormen, trojans en/of andere schadelijke gegevens, ongeacht wat u gebruikt. De informatie op deze website kan technische onvolkomenheden en typografische fouten bevatten.

De informatie die op de website is gepubliceerd, kan informatie over en verwijzingen naar Volvo-producten, -diensten enz. bevatten die niet geregistreerd of beschikbaar zijn in uw land. De nauwkeurigheid van deze informatie kan niet worden gegarandeerd omdat de informatie gebonden is aan wijzigingen, specifieke omstandigheden of diens beschikbaarheid. Daarom mag op basis van deze verwijzingen niet worden aangenomen dat Volvo deze producten, diensten enz. voor uw land probeert te registreren. Meer informatie over producten, diensten enz. die voor u beschikbaar kunnen zijn of die kunnen worden besteld, is beschikbaar bij uw plaatselijke dealer.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via de gegevens onder Contact op de website van Volvo Penta.