Informacije o piškotih in soglasje o uporabi te spletne strani

Ker vam želimo omogočiti pravilno delovanje naše spletne strani, uporabljamo piškotke. Če boste nadaljevali brez spreminjanja svojih nastavitev, bomo to razumeli kot vaše strinjanje z vsemi piškotki, ki ste jih sprejeli z Volvove spletne strani. Seveda lahko nastavitve piškotkov kadar koli spremenite. Prosimo, upoštevajte, da se naša spletna stran po spremembi nastavitev piškotkov morda ne bo več prikazovala pravilno. Nekatere funkcije spletne strani ne bodo delovale, prav tako pa določene strani ne bodo več prikazane. Za več informacij o piškotkih preberite naše Izjava o piškotkih.

Sprejmi

Pojdi na: Pojdi na:

Varstvo podatkov

Volvo Penta Shop - Electronic Parts Catalog

Volvo Penta Shopin Volvo Penta se vam zahvaljujeta za zanimanje za naše izdelke in za obisk spletnega mesta Volvo Penta Shop: www.volvopentashop.com (v nadaljevanju: »spletno mesto«).

Osebni podatki

To obvestilo vsebuje opis tega, kako družba Volvo Penta obdeluje vaše osebne podatke. Dodatne informacije o varstvu podatkov so lahko objavljene na drugih spletnih mestih, ki pripadajo različnim družbam skupine Volvo Group, na spletnih mestih skupine Volvo Group, na katerih so na voljo posebne funkcije ali pa jih ima objavljene vaš poslovni partner, od katerega kupujete del(e) (prodajalec). Spletno mesto lahko vsebuje povezave do spletnih strani, ki ne pripadajo skupini Volvo Group. Skupina Volvo Group ni odgovorna za določbe o varstvu podatkov teh spletnih strani. .

Naše spletno mesto deluje kot tržnica, na katerem omogočamo poslovnim partnerjem Volvo Penta (zunanji prodajalci) prodajo delov. Ti poslovni partnerji imajo trgovine na www.volvopentashop.com. Poslovni partnerji ne spadajo v skupino Volvo Group. Delujejo v svojem imenu in za svoj račun. Volvo Penta ne prevzema nikakršne odgovornosti zanje. Na spletnem mestu lahko vidite, kateri zunanji prodajalec je vključen v vašo transakcijo. Poslovni partner je družba, od katere kupujete dele, kupljene dele pa lahko prevzamete tudi pri servisnem zastopniku. Če se odločite za nakup dela(-ov) na spletnem mestu, bomo podatke glede vaših transakcij podelili s posameznim poslovnim partnerjem, od katerega ste se odločili kupiti del(e), in z vašim izbranim servisnim zastopnikom, če je to ustrezno. Družba Volvo Penta ni odgovorna za obdelavo vaših osebnih podatkov s strani katerega koli poslovnega partnerja ali servisnega zastopnika.

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca in pristojne osebe za varstvo podatkov

Družba AB Volvo Penta (registracijska št. družbe: 556034-1330), (v nadaljevanju: »Volvo Penta«) je upravljavec osebnih podatkov, ki jih prejme od vas, in s tem zadolžena za obdelavo takšnih osebnih podatkov v skladu z ustreznimi zakoni in predpisi o varstvu podatkov.
Če imate vprašanja glede obdelave vaših osebnih podatkov, se obrnite na službo za varstvo podatkov Volvo Penta na naslovu DPO_Office@volvo.com ali po pošti ali po telefonu:

AB Volvo, Att: Data Protection Office, Dept AA14100, VLH, SE-405 08 Göteborg, Švedska

+46 (0)31 66 00 00

Če ste se odločili za nakup dela(-ov) na spletnem mestu, je osebnih podatkov zadevni poslovni partner (prodajalec), od katerega ste kupili del(e), upravljavec obdelave vaših osebnih podatkov za npr. namene izpolnitve vašega naročila in s tem povezano obdelavo. Dodatne informacije o zasebnosti lahko pridobite od tega poslovnega partnerja.  

Katere kategorije osebnih podatkov pridobiva družba Volvo Penta?

Družba Volvo Penta bo obdelala naslednje kategorije osebnih podatkov, če ste jih navedli ob registraciji osebnega računa: vaše ime, naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov, spol in ime družbe. Vaše ime, naslov in e-poštni naslov so obvezni podatki, ostali podatki pa so neobvezni.

Zahtevali bomo tudi podatek o tem, ali ste starejši od 16 let in lahko tako zakonito izvedete nakup.

Obdelali bomo tudi podatke o zgodovini vaših naročil.

V nekaterih primerih in zaradi lokalnih zakonov v nekaterih državah moramo morda zahtevati podatke o davčnem rezidentstvu, davčno številko, poklic, EMŠO ali številko potnega lista in/ali številko socialnega zavarovanja. Če živite v državi, kjer so takšni podatki zahtevani z zakonom, bomo od vas zahtevali tudi te. Družba Volvo Penta teh podatkov ne bo uporabila, je pa jih poslovni partner (prodajalec) zakonsko zavezan predložiti uradnim oziroma vladnim organom. Ob nakupu dela(-ov) bodo ti podatki razkriti vašemu poslovnemu partnerju (prodajalcu), od katerega ste kupili del(e), tako da bo lahko izpolnil svoje zakonske obveznosti.

Ob vašem dostopu do spletnega mesta se bo vaš spletni brskalnik tehnično konfiguriral tako, da na bo našemu spletnemu strežniku samodejno prenesel naslednje podatke (»podatke o prijavi«), mi pa jih bomo nato zajeli v datotekah dnevnikov: datum dostopa, čas dostopa, spletni naslov odhodnega spletnega mesta, pridobljeno datoteko, preneseno količino podatkov, vrsto in različico brskalnika, operacijski sistem, naslov IP in ime domene vašega ponudnika internetnega dostopa.

Družba Volvo bo vaše osebne podatke obdelala za naslednje namene in na naslednji pravni podlagi:

Ko registrirate osebni račun, bodo shranjeni in obdelani ti podatki: vaše ime, naslov, e-poštni naslov, spol, telefonska številka in podatki o uporabi (uporabniško ime, geslo). Potrditi boste morali, da ste stari vsaj 16 let. Spletno mesto vam omogoča, da se v svoj račun prijavite s svojim e-poštnim naslovom in osebnim geslom ter da naročate pri poslovnem partnerju (prodajalcu) po vaši izbiri.
Družba Volvo Penta bo omenjene podatke obdelala na naslednji pravni podlagi: to je potrebno izvesti, preden lahko vstopite v pogodbeno razmerje s poslovnim partnerjem, od katerega boste kupili del(e).

Družba Volvo Penta bo te podatke uporabila za ustvarjanje in upravljanje vašega osebnega računa in za potrditev tega, da ste stari dovolj, da lahko zakonito opravite nakup. Te podatke bomo še naprej uporabljali za obdelavo naročila in komuniciranje s poslovnim partnerjem, od katerega ste kupili del(e) in z vašim izbranim servisnim zastopnikom, če se odločite, da boste del(e) prevzeli pri servisnem zastopniku.

Družba Volvo Penta bo obdelovala podatke, povezane z zgodovino vaših naročil, vendar samo v anonimizirani in zbirni obliki. Takšni anonimizirani in združeni podatki o zgodovini naročil se analizirajo izključno za statistične namene, da bi izboljšali spletno mesto in našo ponudbo storitev ter izdelkov. Družba Volvo Penta bo podatke o zgodovini vaših naročil obdelala na podlagi zakonitega in upravičenega interesa. Upravičeni interesi družbe Volvo Penta vključujejo interes za oceno, razvoj in izboljšanje svojih storitev, izdelkov in sistemov.

Dnevniški podatki (kot so opredeljeni zgoraj) so potrebni za tehnične namene, saj omogočajo pravilen prikaz vsebin, ki jih zahtevate, in so neizogiben vidik uporabe spletnih mest. Dnevniški podatki so prav tako anonimizirani in nato analizirani izključno za statistične namene, da bi izboljšali naše spletno mesto in njegovo osnovno funkcionalnost. Družba Volvo Penta bo dnevniške podatke obdelala na podlagi zakonitega in upravičenega interesa. Upravičeni interesi družbe Volvo Penta vključujejo interes upravljanja našega spletnega mesta skladno z dobrimi poslovnimi praksami in ohranjanje razpoložljivosti in funkcionalnosti spletnega mesta.

Obdelava v imenu poslovnega partnerja (prodajalca):

Zgodovino vaših naročil bomo obdelali v imenu poslovnega partnerja (prodajalca), od katerega ste kupili del(e). V nekaterih državah ima poslovni partner (prodajalec) zakonsko obveznost poročanja o davčnem rezidentstvu, davčni številki, poklicu, EMŠO, številki potnega lista in/ali številki socialnega zavarovanja, ki se nanaša na vaše naročilo. V takšnih primerih te podatke obdelujemo v imenu poslovnega partnerja, vendar jih sami ne uporabljamo. Poslovni partner (prodajalec) je upravljavec za obdelavo, omenjen v tem razdelku, dodatne informacije o varstvu podatkov pa lahko dobite pri njem.

Kaj se zgodi, če družbi Volvo Penta ne daste nobenih osebnih podatkov?

Če ne ob registraciji računa ne posredujete zahtevanih osebnih podatkov, na primer vašega imena, naslova in e-poštnega naslova, na spletnem mestu ne boste mogli kupiti dela(-ov) od poslovnega partnerja.

V nekaterih državah lokalni zakoni od vas zahtevajo, da pri nakupu zagotovite podatke, kot so davčno rezidentstvo, davčna številka, poklic, EMŠO ali številka potnega lista in/ali številka socialnega zavarovanja. Če nam teh podatkov ne zagotovite, ko in kot je to zahtevano, na spletnem mestu ne boste mogli dela(-ov) od poslovnega partnerja.

Kako bo družba Volvo Penta posredoval vaše osebne podatke?

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, z izjemo tistih, ki opravljajo storitve v našem imenu.

Če kupite del(e), bomo vaše ime, naslov in telefonsko številko (če jo navedete) posredovali poslovnemu partnerju (prodajalcu). Če ste se odločili, da boste svoj(e) del(e) prevzeli pri izbranem servisnem zastopniku, bomo iste podatke posredovali tudi njemu. Vaši finančni podatki glede plačilne transakcije bodo posredovani tretji družbi, ki obdeluje plačila. Poslovni partner (prodajalec) in katera koli druga tretja oseba, vključena v transakcijo nakupa, vam bo morda lahko priskrbela dodatne informacije o varstvu podatkov.Upoštevajte, da bo poslovni partner (prodajalec) morda moral poročati o vašem davčnem rezidentstvu, davčni številki, poklicu, EMŠO ali številki potnega lista in/ali številki socialnega zavarovanja, ki so povezani z vašim naročilom, ustreznemu uradnemu ali vladnemu organu, če tako zahteva zakonodaja ali pa je to med obdelavo plačila potrebno za davčne namene.

Ali bo družba Volvo Penta vaše osebne podatke prenesla zunaj območja EU/EGP?

Družba Volvo Penta vaših osebnih podatkov običajno ne posreduje nikomur zunaj skupine Volvo Group, razen če tako zahteva zakon ali predpis. Kljub temu pa lahko družba Volvo Penta, da izpolni namen obdelave osebnih podatkov, vaše osebne podatke posreduje drugi družbi skupine Volvo Group, vključno z družbami zunaj Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora (EU/EGP). Družba Volvo Penta, da izpolni namen obdelave osebnih podatkov, vaše osebne podatke posreduje tretji družbi in dobaviteljev, vključno z družbami zunaj Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora (EU/EGP).

Družba Volvo Penta bo zagotovila primerna varovala, ki bodo omogočila ustrezno raven varstva vaših osebnih podatkov, kot to zahteva veljavna zakonodaja o varstvu podatkov. To lahko na primer vključuje uporabo pogodb o obdelavi podatkov, sklenjenih med družbami skupine ali zunanjimi izvajalci, na podlagi standardnih pogodbenih določb, ki jih je odobrila EU, ali zasebnostnega ščita EU–ZDA ali drugih podobnih mehanizmov, ki so jih priznali ali odobrili ustrezni organi in so trenutno veljavni. Če imate vprašanja o prenosu, se obrnite na službo za varstvo podatkov družbe Volvo Penta.

Kako dolgo bo družba Volvo Penta hranila vaše osebne podatke

Če ste na našem spletnem mestu registrirali račun, bodo vaši podatki shranjeni, dokler računa ne izbrišete v Moj profil / Nastavitve ali Moj profil / Pozabi me.

Zgodovino vaših naročil bomo hranili dvanajst let. Zgodovino naročil hranimo v imenu poslovnega partnerja, da lahko ta izpolni svoje zakonske obveznosti glede garancije in odgovornosti za izdelke.

Vaše pravice do varstva podatkov

Imate pravico, da od družbe Volvo Penta zahtevate informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih ta obdeluje, in o dostopu do njih. Prav tako imate pravico zahtevati popravek svojih osebnih podatkov, če so ti nepravilni, ter zahtevati njihov izbris. Ta dostop vam prejmete po tem, ko se prijavite v spletno mesto in izberete možnost Moj profil / Nastavitve ali Moj profil / Pozabi me.

Poleg tega imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, kar pomeni, da od družbe Volvo Penta zahtevate, da omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v določenih okoliščinah. Prav tako imate pravico ugovarjati obdelavi, ki temelji na zakonitem interesu ali obdelavi za neposredno trženje. Imate tudi pravico do prenosljivosti podatkov (prenosa vaših osebnih podatkov drugemu upravljavcu), če obdelava vaših osebnih podatkov s strani družbe Volvo Penta temelji na privolitvi ali pogodbeni obveznosti in je avtomatizirana.

Imate tudi pravico vložiti pritožbo, ki bi jih morda imeli glede načina obdelave, ki jo družba Volvo Penta izvaja na vaših osebnih podatkih, pri nadzornem organu. Za več informacij o teh pravicah in o tem, kako jih uresničevati, se obrnite na službo za varstvo podatkov družbe Volvo Penta.
Analize

Za nenehno izboljševanje in optimizacijo svojih storitev uporabljamo tako imenovane tehnologije sledenja. Ko obiščete naše spletno mesto, se lahko podatki o dostopu (datum, čas, prikazana stran) shranijo na našem strežniku. V ta namen uporabljamo storitev Google Analytics, storitev spletne analize družbe Google Inc. (www.google.com). Google (Universal) Analytics uporablja metode, ki omogočajo analizo vaše uporabe našega spletnega mesta s tako imenovanimi »piškotki«. Več o piškotkih si lahko preberete spodaj. Informacije o vaši uporabi tega spletnega mesta, ki so pri tem ustvarjene, se praviloma prenesejo na strežnik družbe Google v ZDA in se hranijo tam. Zajem podatkov s piškotki glede vaše uporabe spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), ki ga izvaja družba Google, in njihovo obdelavo s strani družbe Google lahko preprečite, tako da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik na tej povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Uporaba piškotkov

Ko naložite spletno mesto bomo na vaš računalnik morda shranili nekaj podatkov v obliki »piškotka«. Piškotke uporabljajo številna spletna mesta, saj obiskovalcem s tem olajšajo dostop do določenih funkcij. Informacije, shranjene v piškotku, je mogoče uporabiti za spremljanje vedenja uporabnika na spletne mestu.

Obstajata dve vrsti piškotkov: Prva skupina piškotkov datoteko na vaš računalnik shrani za daljši čas in se uporablja za ugotavljanje tega, ali je v preteklosti že prišlo do kakršnega koli stika med vami in našim računalnikom. Druga skupina piškotkov je znana pod imenom »piškotki seje« in ti se v pomnilnik vašega računalnika shranijo samo za čas vašega obiska spletnega mesta. Piškotki seje se ne hranijo v brskalniku in so izbrisani, ko brskalnik zaprete.

Družba Volvo Group piškotke uporablja za zbiranje statističnih podatkov o obiskovalcih in za beleženje podatkov o vaših željah med navigiranjem po spletnih straneh. S tem želimo obiskovalcem zagotoviti ustrezne njim prilagojene informacije.

Skupina Volvo Group za zbiranje osebnih podatkov nikoli ne uporablja piškotkov, če ni izrecno navedeno drugače.
Če skupini Volvo Group ne želite dovoliti uporabe piškotkov, lahko piškotke blokirate v nastavitvah svojega brskalnika. To pa pomeni, da ne bomo mogli zagotoviti, da bodo vse funkcije našega spletnega mesta delovale, kot je bilo predvideno.

Druge pravne informacije:

Informacije o avtorskih pravicah

Vsa vsebina na tem spletnem mestu (besedilo, fotografije, grafika) je avtorsko zaščitena, avtorske pravice pa so last družbe AB Volvo, Sweden in/ali njene hčerinske družbe in/ali imetnikov licenc ali tretjih oseb. Informacij na tem spletnem mestu, vključno z, vendar ne omejeno na, besedila, slike in zvočna gradiva, ni dovoljeno reproducirati, oddajati, razširjati ali ali shranjevati brez predhodnega pisnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic, razen če so informacije zgolj za zasebne namene ali če je izrecno navedeno drugače. Uporabnikom in tretjim osebam je izrecno prepovedano spreminjati vsebino spletnega mesta.

Blagovne znamke

Če ni navedeno drugače, za blagovne znamke, logotipe družb in simbole, prikazane na spletnem mestu, veljajo pravice zaščite blagovne znamke švedske družbe Volvo Trademark Holding AB in/ali švedske družbe AB Volvo in/ali zadevne hčerinske družbe.

Nobenih garancij ali jamstev

Informacije na tem spletnem mestu so bile skrbno pripravljene. Vendar pa ne moremo sprejeti odgovornosti glede njihove ažurnosti, pravilnosti, , popolnosti in/ali kakovosti. Razen v primeru namernega dejanja, družba Volvo nikakor ne odgovarja za neposredne in/ali posredne izgube ali izgube tretjih oseb, ki nastanejo zaradi uporabe tega spletnega mesta ali z njim povezanih spletnih mest, vključno, vendar ne omejeno na, izgubo dobička, prekinitev poslovanja, izgubo programov ali izgubo podatkov o vašem sistemu obdelave podatkov ali drugem sistemu, ne glede na izrecno sklicevanje na možnost teh izgub.

Vse storitve, ponujene na tem spletnem mestu, se lahko spremenijo in niso zavezujoče, če ni izrecno navedeno drugače. Deli spletnega mesta in/ali celotna ponudba se lahko spremenijo, dopolnijo, izbrišejo ali dokončno ukinejo brez posebnega obvestila.

Družba Volvo ne prevzema nikakršne odgovornosti in zlasti nikakršnih garancij in/ali jamstev za druga spletna mesta, do katerih lahko dostopate prek tega spletnega mesta. Možnost dostopa do takšnih spletnih mest je treba upoštevati le kot pomoč in ne pomeni, da družba Volvo sprejema odgovornost za njihovo vsebino ali uporabo teh spletnih mest. Poleg tega morate uporabiti ustrezne zaščitne ukrepe in poskrbeti, da niste okuženi z virusi, črvi, trojanskimi konji in/ali drugimi škodljivimi podatki, ne glede na to, kaj uporabljate. Informacije na tem spletnem mestu lahko vključujejo tehnične netočnosti ali tipkarske napake.

Informacije, objavljene na spletnem mestu, lahko vsebujejo informacije o in sklice na izdelke, storitve itd. družbe Volvo, ki v vaši državi niso registrirani ali razpoložljivi. Točnosti teh informacij ni mogoče zagotoviti, saj se lahko te spreminjajo ali pa zanje veljajo določeni pogoji ali pa so odvisne od razpoložljivosti. Zato iz teh sklicev ne smemo sklepati, da namerava družba Volvo te izdelke, storitve itd. registrirati v vaši državi. Dodatne informacije o izdelkih, storitvah itd., ki so vam morda na voljo ali jih je mogoče naročiti, so na voljo pri vašem lokalnem prodajalcu.

Če imate kakršna koli vprašanja o zgoraj navedenem, se lahko vedno obrnete na nas z uporabo podrobnosti pod Pišite nam na spletnem mestu Volvo Penta.